het Dijkhuis

Het Moeder & Kindhuis

Het Moeder & Kindhuis biedt 24-uursopvang, begeleiding en (na)zorg aan moeder én kind.

Onze doelgroep is de kwetsbare zwangere vrouw en de moeder met kinderen. Met als hoofddoel een stevige en kansrijke start. Het kind staat centraal en daarmee ook de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van de moeder.

Naast de praktische aanpak van problemen zoals schulden en huisvesting, aandacht voor opleiding en inkomen, is een duurzame gedragsverandering nodig. Een gedragsverandering en omslag om de gewenste situatie te bereiken en te behouden.

Het Moeder & Kindhuis wil met Liefde, Aandacht en Warmte, onze LAW, bewustwording, inzicht en verandering creëren. Wij richten ons op stressvermindering tijdens en na de zwangerschap en het voorkomen van uithuisplaatsingen.

De leefgebieden waarmee iedereen in zijn leven te maken krijgt, staan hierin centraal: huisvesting, financiën, lichamelijk, psychisch, sociaal en praktisch functioneren en dagbesteding.

“Moeders leren naast het Woon, Zorg, Leer & Werk programma van Het Dijkhuis ook dat zij buren zijn en deel uitmaken van de buurt. De buurt en haar bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het Dijkhuis en leren zo ook de moeders en de kinderen kennen. Integratie en wederkerigheid ontstaan dan als vanzelf; wat kan een project nog meer bieden!” Carlo Breikers, directeur Buurtwerk

Contact

“Het Dijkhuis staat altijd voor je open.”