het Dijkhuis

Wie Zijn Wij

Manita van Dijk

Algemeen Directeur / initiatiefnemer

Manita van Dijk haar passie voor het welzijn van het kind vindt zijn oorsprong in de jaren ’80 in Rotterdam door het project ‘Kinderen van drugverslaafde ouders’. Om haar doel meer kracht bij te zetten heeft zij zich destijds aangesloten bij de werkgroep Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK). Inmiddels heeft Manita meer dan 35 jaar ervaring met de problematiek van probleemgezinnen, (aanstaande) moeders en hun kind(eren) die niet zelfredzaam zijn. Zij heeft gewerkt in probleemwijken in Rotterdam en Gouda en heeft gezien hoe het beter, efficiënter en menselijker kan. Hiertoe heeft zij Het Dijkhuis model ontwikkeld, wat in 2024 van start gaat. Zij heeft een groot netwerk opgebouwd van specialisten, vrijwilligers en instanties die Het Dijkhuis model van harte ondersteunen en ook bereid zijn om dit voor de gemeente Rotterdam breed neer te zetten en te laten werken. De naam Het Dijkhuis is een ode aan haar ouders, die haar de mogelijkheid hebben geboden zich te ontwikkelen.

Olga Melief

Orthopedagoog / integratieve kindertherapeute

Olga Melief is haar beroepscarrière begonnen in de volwassenpsychiatrie en maakte de overstap naar de jeugdpsychiatrie. Zij is mede-ontwikkelaar van het residentiële project ‘Kinderen van drugverslaafde ouders’. Gelijktijdige opname van kinderen en ouder(s) had als doel de band tussen ouder(s) en kinderen intact te laten of te verbeteren terwijl de ouder(s) werd(en) behandeld voor de verslaving. In die tijd heeft zij Manita leren kennen. Olga heeft een uitstap gemaakt naar docentschap en een managementfunctie, om in 2000 terug te keren naar de hulpverlening aan kinderen en hun ouders. Olga Melief heeft haar eigen praktijk voor integratieve therapie aan kinderen en jongeren. Zij geeft invulling aan de therapie vanuit haar passie voor kinderen en met het besef dat een kind het weet, kan en doet. De rechten van het kind en haar eigen morele kompas wijzen haar de weg.


Woon-zorgbegeleider

Het Dijkhuis heeft een woon-zorgbegeleider met gezin gevonden, die veel ervaring heeft met de doelgroep en direct bij de start van Het Dijkhuis ons basisteam komt versterken.

Contact

“Het Dijkhuis staat altijd voor je open.”