het Dijkhuis

Ontwikkel & Verbindingscentrum

In het midden van de driehoek preventie, zorg en welzijn biedt Het Dijkhuis een Ontwikkel- & Verbindingscentrum waar we met elkaar in contact komen, van elkaar willen leren en voor elkaar van betekenis zijn. Daar ontstaat vernieuwing, versterking en 'flow'. In samenwerking met partners, organisaties, vrijwilligers en het Moeder & Vrouwennetwerk bieden we moeders en kinderen ondersteuning in hun ontwikkelingsproces.

Vrijwilligers
Vrijwilligers betrekken wij vanuit ons eigen netwerk en de buurt. Zij spelen een belangrijke rol in Het Dijkhuis. Zij helpen het kernteam bij het begeleiden van (aanstaande) moeders en kinderen naar het ziekenhuis, helpen bij het koken, de verzorging van dieren, gezamenlijk onderhouden van de moestuin en vele andere activiteiten. De vrijwilligers worden getraind door een psycholoog en begeleid door medewerkers van Het Dijkhuis. Meerdere keren per jaar vinden er vrijwilligersbijeenkomsten plaats.

“Als babytjes bij de ouderen op de afdeling komen, gaan de lichtjes in hun ogen weer aan.” Bert Keizer, verpleeghuisarts, filosoof en schrijver

Betrokken ouderen
Het Dijkhuis wil ook samenwerken met organisaties voor ouderen en samen met ouderen in een huis samenwonen. Het Dijkhuis zorgt voor verbinding van moeder, kind en ouderen door ouderen te betrekken bij het Moeder & Kindhuis. De ouderen kunnen iets betekenen voor de kinderen door voorleesoma- of opa te zijn, appeltjes te schillen en andere gezellige taken te verrichten, die vervulling en verlichting geven in de dagelijkse sleur of eenzaamheid. Ook kunnen zij hun levenservaring delen met de moeders. De moeders kunnen samen met begeleiders maaltijden verzorgen in huis en ouderen in de buurt van een warme en verse maaltijd voorzien. De moeders die al in een fase zitten dat zij meer verantwoordelijkheid kunnen dragen, kunnen werkzaamheden verrichten voor en/of met de ouderen. Het geeft de moeders direct een mogelijkheid in hun groeiproces. Zorgzaamheid en verantwoordelijkheid voor elkaar staan hierin centraal. Een win-win situatie voor jong en oud. Deze combinatie is aanvullend, verbindend en verrijkend!

“Met een groot netwerk van vrijwilligers en organisaties die Het Dijkhuis een warm hart toedragen werken we aan het welzijn van moeder en kind. We leggen verbindingen in de wijk en de stad. We werken samen met de bestaande, lokale hulp en ondersteuning in de wijk. Dit gaat over de inzet en expertise vanuit de wijkteams, maar ook over de wekelijkse bijdrage van de bloemist en de samenwerking met de sportschool verderop in de straat.”

Contact

“Het Dijkhuis staat altijd voor je open.”