het Dijkhuis

Beschermt het kind, versterkt het gezin

Het Dijkhuis

Het Dijkhuis biedt 24-uurs opvang, hulp, ondersteuning en nazorg aan kwetsbare zwangere vrouwen, moeders én kinderen. We begeleiden naar zelfstandig, evenwichtig ouderschap en een veilige start voor het kind. Kinderen hebben een speciale plek in het Moeder & Kindhuis. Kinderen mogen kind zijn!

We versterken jou en je kind(eren) door ‘onze LAW’; Liefde, Aandacht en Warmte. De LAW omvat onze kernwaarden en zorgt ervoor dat moeders en kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Vertrouwen en veiligheid zijn de basis voor iedere relatie. Vanuit hier is verandering mogelijk.

Het Dijkhuis is een passend antwoord op de problematiek van kwetsbare zwangere vrouwen en moeders die behoefte hebben aan en belang hebben bij een persoonsgerichte 1-op-1 aanpak. Door dit initiatief krijgen zij de gelegenheid op adem te komen om vervolgens met hun kind te werken aan hun welzijn. Het startpunt is stressregulatie en het opbouwen van een veilige basis voor moeder en kind. Aandacht is hierbij het sleutelwoord.

Vanuit Het Dijkhuis werkt het kernteam samen met vrijwilligers met hart en ziel aan het welzijn van het kind en zijn omgeving. Om de kwaliteit van de 24 uurs opvang te kunnen waarborgen woont een woon- en zorgbegeleidster met haar gezin op de locatie. De omgang tussen de begeleidster en haar gezin heeft een zeer waardevolle functie.

“Het Moeder & Kindhuis is een prachtige aanvulling op het Rotterdamse zorgaanbod voor kwetsbare zwangere vrouwen, moeders én onze jongste Rotterdammers. Een stevige start voor moeder én kind!” 
Jan van Schie, Manager CJG Rotterdam

Contact

“Het Dijkhuis staat altijd voor je open.”