het Dijkhuis

Woon, Zorg, Leer & Werk programma

girafje

Kennis is Kracht. Het Woon, Zorg, Leer & Werk programma is gericht op het ontwikkelen, versterken en zelfredzaam maken van de moeder, waardoor zij een veilige hechtingsrelatie kan opbouwen en zelf de zorg kan blijven dragen voor haar kind.

Naast de praktische aanpak van problemen is een gedragsverandering nodig. Een duurzame oplossing om een stabiele situatie te creëren. Het Woon, Zorg, Leer & Werk programma geeft inzicht in patronen, onderliggende behoeften en hoe deze te accepteren. De programma’s zijn samengesteld met elementen van onder andere empowermenttrajecten, video interactiebegeleiding, opvoeding en geweldloze communicatie.

Geweldloze communicatie is de rode draad in Het Dijkhuis. In dit communicatiemodel staan de jakhals en de giraf centraal. De giraf staat voor verbinding en de jakhals voor verwijdering. Als je ‘in verbinding’ bent, maak je contact met je gevoelens en je behoeften en die van de ander. Je luistert naar wat zich aandient, beweegt mee met de stroom. Als je je verwijdert, heb je oordelen over jezelf en de ander. Je verzet je tegen wat er is, je wilt alles snappen en oplossen. Je gebruikt manipulatie zodat jouw omgeving zich aanpast aan jouw normen. Je laat ze met elkaar praten en word je zo bewust of je met giraf- of met jakhalsoren luistert. Het gaat over de manier waarop je met elkaar communiceert. Het heeft 4 elementen: waarnemen, voelen, nodig hebben en verzoeken. Dit communicatiemodel is uitgangspunt voor alle Woon, Zorg, Leer & Werkprogramma’s. In de contacten met anderen geven we girafjes in plaats van visitekaartjes. Velen hebben al een girafje in ontvangst mogen nemen in Rotterdam.

De 5 G’s van Albert Ellis - Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg - geven een duidelijk houvast aan moeders om te reflecteren op eigen gedrag. De fysieke aanpak door sport en bewegen brengt ook onderliggende processen in beweging. ‘In beweging’ betekent zowel fysiek, als emotioneel, als sociaal in beweging zijn. Het programma kenmerkt zich door het vieren van successen, die de vooruitgang en verandering zichtbaar maken. “Het moet ook gewoon leuk zijn”, zeggen wij daarom dan ook vaak.

“Doorbreken van multiproblematiek door persoonlijke ontwikkeling en empowerment.”

Persoonlijk Krachtplan

Het Dijkhuis helpt moeder haar eigen kracht en kwaliteiten te zien, te ontwikkelen en te gebruiken. Door erkenning en positieve bekrachtiging werken we naar zelfbewuste en krachtige opvoeders. Elke moeder maakt een Persoonlijk Krachtplan waarin ze haar doelen stapsgewijs formuleert.

Plan van Aandacht

In het Plan van Aandacht benoemt moeder wat voor haar kind van belang is, zijn/haar algemene behoeften, ontwikkelingstaken en specifieke aandachtspunten. Wat heeft haar kindje nodig en hoe zorgt moeder dat ze aan deze aspecten tijd en aandacht kan besteden.

Deelname moeders uit de wijk

Op verwijzing van samenwerkingspartners zoals Moeders van Rotterdam, het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en gezin kunnen moeders uit de wijk meedoen aan de programma’s. Hierdoor ontstaat een directe verbinding tussen de bewoners van het Moeder & Kindhuis en de wijk. Het is de eerste stap in het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk.

Contact

“Het Dijkhuis staat altijd voor je open.”